sentence stems for typeing an essay yathum oore yavarum kelir essay writing in tamil writing essay about myself examples the best book for content writing humanities essay writing

Kontrakty

Kontrakty

Sporządzam, opiniuję i negocjuję umowy wszelkiego rodzaju, w szczególności umowy zawierane przez przedsiębiorców z kontrahentami w toku bieżącej działalności.

Identyfikuję ryzyka i formułuję postanowienia umowy w sposób zabezpieczający interesy Klienta, a jednocześnie oddający najlepiej wolę stron umowy. Wprowadzam do umów mechanizmy umożliwiające egzekwowania należytego wykonywania umowy przez kontrahenta.

Posiadam bogate doświadczenie w sporządzaniu i negocjowaniu umów spółek, umów zbycia udziałów, akcji lub ogółu praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej, umów inwestycyjnych. Sporządzam i opiniuję także wszelkiego rodzaju umowy handlowe (m.in. dostawy, sprzedaży), umowy dotyczące nieruchomości, o roboty budowalne, umowy najmu, dzierżawy, umowy współpracy, kontrakty menadżerskie, umowy o zachowaniu poufności, o zakazie konkurencji, regulaminy sklepów internetowych i wiele innych.

Adres

ul. Wolność 2 lok. U5,01-018 Warszawa

Telefon

+48 661 794 041

E-mail

barbara@kowalska-czarnota.pl

©  2022 Kancelaria Adwokacka adwokat Barbara Kowalska-Czarnota | wykonanie netperfekt.pl