O mnie

?>

O mnie

Jestem adwokatem specjalizującym się przede wszystkim w bieżącej obsłudze przedsiębiorców oraz sporach sądowych. Świadczę kompleksowe usługi obejmujące doradztwo na każdym etapie prowadzenia działalności gospodarczej (m.in. zakładanie i rejestracja spółek, bieżąca obsługa organów spółek, łączenie, podział, przekształcenie, likwidacja spółek, nabywanie i zbywanie udziałów lub akcji, due diligence, doradztwo kontraktowe). Doradzam zarówno dużym podmiotom, od wielu lat funkcjonującym na rynku, jak też osobom stawiającym pierwsze kroki w biznesie, mając na uwadze nie tylko formalnoprawne aspekty działalności, ale również biznesowe potrzeby Klientów. Posiadam doświadczenie w zakresie szeroko pojętego prawa cywilnego, zarówno materialnego, jak i procesowego - reprezentuję Klientów na każdym etapie postępowań sądowych. Opiniuję i negocjuję umowy gospodarcze.

Studia prawnicze ukończyłam z wyróżnieniem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jestem także absolwentką British Law Centre – szkoły prawa brytyjskiego stanowiącej placówkę dydaktyczną Uniwersytetu Cambridge, Uniwersytetu Warszawskiego i brytyjskiej fundacji edukacyjnej Juris Angliae Scientia. Po ukończeniu studiów rozpoczęłam aplikację adwokacką przy Izbie Adwokackiej w Warszawie, którą ukończyłam i zdałam egzamin zawodowy uzyskując tytuł zawodowy adwokata. Ukończyłam także Podyplomowe Studium Zapobiegania Przestępczości Gospodarczej, Skarbowej i Przeciwko Mieniu na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie jestem uczestnikiem prawniczych seminariów doktorskich na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie i przygotowuję rozprawę doktorską z zakresu prawa handlowego.

Publikacje

• „Konstytucja Biznesu. Komentarz” (wyd. Must Read Media, Warszawa 2019)

• „Kontradyktoryjne postępowanie karne – najważniejsze zmiany w postępowaniu dowodowym” (`{`w:`}` „Państwo i Prawo”, wyd. Wolters Kluwer S.A., nr 4/2016)

skontaktuj się

Specjalizuję się w

Prawo spółek

Prawo spółek

Świadczę kompleksowe doradztwo na rzecz przedsiębiorców na każdym etapie prowadzenia działalności…

Spory sądowe

Doradzam Klientom we wszelkich kryzysowych sytuacjach, w każdej sferze prowadzonej przez nich działalności…

Kontrakty

Kontrakty

Sporządzam, opiniuję i negocjuję umowy wszelkiego rodzaju, w szczególności umowy zawierane
przez…

Adres

ul. Wolność 2 lok. U5,01-018 Warszawa

Telefon

+48 661 794 041

E-mail

barbara@kowalska-czarnota.pl

©  2023 Kancelaria Adwokacka adwokat Barbara Kowalska-Czarnota | wykonanie netperfekt.pl