Kontrakty

?>

Sporządzam, opiniuję i negocjuję umowy wszelkiego rodzaju, w szczególności umowy zawierane przez przedsiębiorców z kontrahentami w toku bieżącej działalności.

Identyfikuję ryzyka i formułuję postanowienia umowy w sposób zabezpieczający interesy Klienta, a jednocześnie oddający najlepiej wolę stron umowy. Wprowadzam do umów mechanizmy umożliwiające egzekwowania należytego wykonywania umowy przez kontrahenta.

Posiadam bogate doświadczenie w sporządzaniu i negocjowaniu umów spółek, umów zbycia udziałów, akcji lub ogółu praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej, umów inwestycyjnych. Sporządzam i opiniuję także wszelkiego rodzaju umowy handlowe (m.in. dostawy, sprzedaży), umowy dotyczące nieruchomości, o roboty budowalne, umowy najmu, dzierżawy, umowy współpracy, kontrakty menadżerskie, umowy o zachowaniu poufności, o zakazie konkurencji, regulaminy sklepów internetowych i wiele innych.

Adres

ul. Wolność 2 lok. U5,01-018 Warszawa

Telefon

+48 661 794 041

E-mail

barbara@kowalska-czarnota.pl

©  2023 Kancelaria Adwokacka adwokat Barbara Kowalska-Czarnota | wykonanie netperfekt.pl